Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

                                           

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr.rendorData e regjistrimit te kerkesesObjektiData kthimit te pergjigjesStatusi kerkesesTarifa
11/4/2020Per perfitimin e pag se papun A.D1/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE
21/4/2020Per pasword te ri ne sistemin online te sherbimeve A.G1/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE
31/4/2020Per aplikim ne portal D.LL2/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE
431/3/2020Per aplikim ne portal A.B2/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE
530/3/2020Per aplikim ne portal F.B2/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE
61/4/2020Per aplikim ne pagese papun A.XH4/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE
71/4/2020Per perfitim te pag se papunesise A.P2/4/2020PERFUNDUARPA PAGESE

DATABASE E KERKESAVE PER AKPA PRILL-QERSHOR 2020

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË