REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor

Data   e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të   përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

1

02.02.2015 Kryeministria Letra e N. Gj. 04.02.2015

ZP Lezhë

Përfunduar Pa pagesë

2

03.02.2015 Kryeministria Letra e Sh. Rr. 04.02.2015

ZP Kavajë

Përfunduar Pa pagesë

3

05.02.2015 Prokuroria Kerkohet informacion per shtetasit 09.02.2015

ZP Fier

Përfunduar Pa pagesë

4

09.02.2015 M.P.Brendshme Qarku Berat

Kerkohet informacion per shtetasit

16.02.2015

ZP Berat

Përfunduar Pa pagesë

5

11.02.2015 Kryeministria Letra e V.H. 16.02.2015

ZP Sarandë

Përfunduar Pa pagesë

6

11.02.2015 Kryeministria Letra e D. Q. 16.02.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

7

12.02.2015 Dr.Përgjithshme e Policisë

Kërkohet informacion

16.02.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

8

17.02.2015 Kryeministria Letra e N.H. 18.02.2015

ZP Kavajë

Përfunduar Pa pagesë

9

18.02.2015 Policia e Qarkut Dibër

Kërkohet informacion per shtetasit

18.02.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

10

19.02.2015 Kryeministria Letra e J. H. 23.02.2015

ZP Sarandë

Përfunduar Pa pagesë

11

19.02.2015 Drejtoria e Policisë Tiranë

Kërkohet informacion

23.02.2015

ZP Mat

Përfunduar Pa pagesë

12

20.02.2015 Kryeministria Letra e M.Sh. 23.02.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

13

20.02.2015 Kryeministria Letra e L. H. 23.02.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

14

25.02.2015 Kryeministria Letra e V.M. 02.03.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

15

26.02.2015 Policia e Qarkut Dibër

Kërkohet informacion per shtetasit

02.03.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

16

27.02.2015 MMSR Për kompetencë e zgjidhje 02.03.02015

ZP Mirditë

Përfunduar Pa pagesë

17

02.03.2015  Kryeministria   Letra e I.M. 04.03.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

18

03.03.2015 Kryeministria Letra e B.M. 04.03.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

29

10.03.2015 Drejtoria e Policisë Tiranë

Kërkohet informacion

11.05.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

20

10.03.2015 M.P.Brendshme Dr. Përgj. e Policisë Kerkohet   informacion per shtetasit 11.03.2015

ZP Berat

Përfunduar Pa pagesë

21

11.03.2015 Kryeministria Letra e K. P. 11.03.2015

ZP Shkodër

Përfunduar Pa pagesë

22

11.03.2015 Kryeministria Letra e G. K. 11.03.2015

ZP Gramsh

Përfunduar Pa pagesë

23

11.03.2015 Kryeministria Letra e A. K. 11.03.2015

ZP Pogradec

Përfunduar Pa pagesë

24

11.03.2015 MMSR Për Kompetencë A.H. 11.03.2015

MMSR

Përfunduar Pa pagesë

25

25.03.2015 Kryeministria Letra e I. C. 27.03.2015

ZP Durrës

Përfunduar Pa pagesë

26

27.03.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

27.03.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

27

27.03.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

27.03.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

28

27.03.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

27.03.2015

ZP  Mat

Përfunduar Pa pagesë

29

27.03.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

27.03.2015

ZP Dibër

Përfunduar Pa pagesë

30

31.03.2015 MMSR Për kompetencë 23.04.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

31

01.04.2015 Kryeministria Letra e A. M. 02.04.2015

ZP Laç

Përfunduar Pa pagesë

32

03.04.2015 Kryeministria Letra e R. G. 07.04.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

33

07.04.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

09.04.2015

ZP Kurbin

Përfunduar Pa pagesë

34

16.04.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

09.04.2015

ZP Mat

Përfunduar Pa pagesë

35

10.04.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

15.04.2015

ZP Mat

Përfunduar Pa pagesë

36

13.04.2015 Kryeministria Letra e Sh. M. 16.04.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

37

17.04.2015 Drejtoria e Policisë Dibër

Kërkohet informacion

21.04.2015

ZP Durrës

Përfunduar Pa pagesë

38

20.04.2015 M.P.Brendshme Kërkohet informacion per shtetasit 21.04.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

39

20.04.2015 Kryeministria Letra e S.K. 21.04.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

40

24.04.2015 Kryeministria Letra e L. N. 24.04.2015

ZP Tiranë

Përfunduar Pa pagesë

41

20.04.2015 Policia e Shtetit Kërkesë për informacion 24.04.2014

ZP Mat

Përfunduar Pa pagesë

42

20.04.2015 Policia e Shtetit Kërkesë për informacion 24.04.2014

ZP Dibër

Përfunduar Pa pagesë

44

         

45

         

46

         

47

         

48

         

49