Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik, në varësi të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, ofrojnë kurse trajnimesh dhe kualifikimesh të fushave të ndryshme si sociale, ekonomike etj. Më poshtë do të mund të gjeni adresat e çdo Drejtorie Rajonale të Formimit Profesional Publik dhe detaje në lidhje me kurset që ofron secila prej tyre.

 DURRËS

Adresa: Lagja Nr. 17, Rruga: “P. Sorro”, (ish URT), Durrës

Tel/Fax 052 229857, 052 221463,

 ELBASAN

Adresa: Lagjja:”Shënkoll”, Elbasan

Tel: 00 355 054 25 86 28

 FIER

Adresa: Lagjja: “16 Prilli”, Rruga: ”Llukan Toska”, (ish Fabrika e fermentimit të duhanit), Fier

Tel : 0342 30853

 GJIROKASTER

Adresa: Adresa: Lagja: “Kodra e shtufit”, Gjirokastër

Tel: 00355 8426 8892

 SHKODËR

Adresa: Lagja: “Qemal Stafa”, Rr: ”Zogu I” (pranë shkollës “Ndre Mjeda“), Shkodër

Tel & Fax: 022243108

 NR. 1 TIRANË

Adresa: Rr: “Asim Vokshi”, (pranë shkollës “ Harry Fultz”), Tiranë

Tel & Fax: 04 222 84 27, Fax: 04  225839

NR. 4-TIRANË

Adresa: Bulevardi: “Bajram Curri”, (pranë shkollës “ Besnik Sykja”), Tiranë

Tel & Fax: 04 2 59978

 VLORË

Adresa: Zyra rajonale e punësimit (ish shkolla e naftës), Vlorë

Tel& Fax: 033 22 67 59

 QENDRA E LËVIZSHME, PËR ZONËN VERILINDORE

Adresa: Bulevardi: “Bajram Curri”, (ish shkolla e rezervave, pranë stacionit për Selitë), Tiranë

Tel & Fax: 04  2 25 58 45

KORÇË

Adresa: Rruga: “1 Maji”, Korçë

Tel & Fax: 082 24 27 29


Untitled Document

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.