Shpallja e fituesit

BASHKIA DURRËS SHPALLJE FITUESI

Publikimi për përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin Drejtor pranë Drejtorisë së  Burimeve Njerëzore Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25,

Lexo të plotë »

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË